Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Eksempler på borekjerner fra Fen som inneholder sjeldne jordarter (REE).
Eksempler på borekjerner fra Fen som inneholder sjeldne jordarter (REE).

Fikk det de ba om fra statsforvalteren