Finansminister Trygve Slagsvold Vedum i samtale med regiongeolog Sven Dahlgren om sjeldne jordarter på Fensfeltet.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum i samtale med regiongeolog Sven Dahlgren om sjeldne jordarter på Fensfeltet.

Uten penger fra staten stopper all framdrift på Fensfeltet opp