MESTRINGS-TEAM: Prosjektleder Hanne Staver Slettemeås og rektor Arne Grave.
MESTRINGS-TEAM: Prosjektleder Hanne Staver Slettemeås og rektor Arne Grave.

Får 1,7 mill. til pilotprosjekt: – Målet er å hindre utenforskap