Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

HV-soldater på tropssersjantkurs ved Heimevernets våpenskole i Dombås
HV-soldater på tropssersjantkurs ved Heimevernets våpenskole i Dombås FOTO: Theodor Eilertsen / Forsvaret

Kan regne med noe økt trafikk av militære kjøretøy