Søve - Nome vgs - oversikt med skilt_edited

Elevene får muligheten til å annullere eksamen