Hans Kristian Lahus
Hans Kristian Lahus

Politisk maraton: Skal avholde folkemøter hver uke helt til valget