Strøm kraft strømpris MTE lede føre (5)

Vil øke potten med ENØK-støtte til bedriftene