Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Veltet skilt:  Et veiskilt ble satt opp i forbindelse med oljesøl på Fen. Trolig har vind på stedet ført til at det det veltet over en parkert bil.
Veltet skilt: Et veiskilt ble satt opp i forbindelse med oljesøl på Fen. Trolig har vind på stedet ført til at det det veltet over en parkert bil.

– Beklagelig at dette skjedde, men vi tar alt ansvar