SPERRET SMITTSONE: Sivilforsvaret laget sperringer mellom de ulike sonene, og hadde også ansvaret for å rense de som kom ut fra smittesonen.
SPERRET SMITTSONE: Sivilforsvaret laget sperringer mellom de ulike sonene, og hadde også ansvaret for å rense de som kom ut fra smittesonen.

Trente på fugleinfluensa-utbrudd på Søve