Pål Kleffelgård
Pål Kleffelgård

Går inn for gjenvalg i Visit Bø