Flom på gjestebrygga_BE_20221109_093020

NVE: Varsler mulig vårflom til uka som kommer