Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Har inngått leiekontrakt på 10 nye år. Den gamle kontrakten som hadde hatt en varighet på 15 år gikk nylig ut.
Har inngått leiekontrakt på 10 nye år. Den gamle kontrakten som hadde hatt en varighet på 15 år gikk nylig ut.

Inngår leieavtale på 10 nye år. – Men så kommer den store diskusjonen

Nome kommune har inngått en ny leieavtale på 10 år for Skoemyra barnehage. Men det stilles krav til en rekke oppgraderinger av bygget i løpet av de tre første årene.

– Til å leve med i en overgangsperiode, sier leder i Samfunnsutviklingsutvalget, John Harald Rønningen (SP).

Han og de andre politikerne i utvalget fikk en orientering om den nye leiekontrakten på et møte denne uka.

– Det skal gjøres noen helt nødvendige oppgraderinger, slik at bygget tilfredsstiller alle krav og regler for en barnehage, og vi opplever at dette er noe alle parter kan leve med, sier Rønningen.

Leder i Samfunnsutviklingsutvalget, John Harald Rønningen (SP), vil be om en orientering i saken om vann- og avløpsavgiften.

Men han er også klar på at saken om Skoemyra barnehage ikke er ferdig med dette.

– Det er helt klart at det er behov for å gjøre mer. Dette er et bygg som ikke er laget for å ha barnehage i. Hva som skjer videre, vil komme opp som en sak for politikerne i neste valgperiode, sier Rønningen.

I forbindelse med utredningene av ulike barnehagealternativer for ett og to år siden, ble det avdekket klare utbedringsbehov i Skoemyra. Dette er krav som må oppfylles, bekrefter oppvekstsjef Unni Lunde overfor Kanalen.

Dette skal gjøres innen tre år

I den nye avtalen som er inngått mellom Nome kommune og huseier, skal huseier innen tre år gjøre disse utbedringene av lokalene:

  • Nødvendig brannsikring av uthus pga nærhet til selve barnehagen (bygningsmessig utbedring)
  • Brannalarmanlegg – eksisterende brannalarmanlegg utbedres og kobles opp mot 110 sentralen
  • Kontroll og dokumentasjon av det elektriske anlegget og oppgradering av anlegg med mer stikkontakter og fornying av eldre anlegg
  • Solskjerming utvendig for å kunne kontrollere innetemperaturen
  • Ny terrassedør
  • Ny loftstrapp
  • Utbedre lys ved parkering
  • Markere opp og skilte parkeringsplasser for ansatte
  • Etablere vedlikehold for ventilasjonsanlegg
  • Forbedre uteområde i samarbeid med kommunen og installasjon av aktivitetsutstyr i 2024

Unni Lunde FOTO: Britt Eriksen

– Dette er krav for godkjenning og videre drift, sier oppvekstsjef Lunde. Samtidig varsler hun at administrasjonen vil komme med en utredning der en også ser på alternativer til dagens lokaler. Dette ligger imidlertid noe fram i tid.

– Det er naturlig at vi nå forholder oss til at vi har en leieavtale på 10 år med ett års oppsigelsestid, men det vil være behov for å se på ulike løsninger i et mer langsiktig perspektiv og helhetlig plan, sier Lunde.