Tormod Halvorsen ved Høyums grav på Hollahøgden.
Tormod Halvorsen ved Høyums grav på Hollahøgden.

17. mai-debatten ruller videre: Her er Halvorsens forslag til løsning