Asfaltering på Lanna

Vegvesenet skal asfaltere for 800 millioner. Én strekning i Nome prioriteres