Høyum

Før forhandlingene tok til: Enevold Høyums første dager på Eidsvoll