Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Skal spyle hovedvannledningene. – Må regne med smuss i vannet en tid etter