Skal spyle hovedvannledningene. – Må regne med smuss i vannet en tid etter