Skattemeldingen: 40 millioner skal tilbake til innbyggere i Nome