Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Daglig leder i REN, Alf Reistad.
Daglig leder i REN, Alf Reistad.

Varsler bygging av pilotfabrikk i Nome til 200 millioner kroner

Gruveselskapet Rare Earths Norway AS (REN) varsler at de skal bygge en pilotfabrikk i Nome i løpet av det neste året. Prislappen er på 200 millioner kroner.

Det var selskapets daglig leder, Alf Reistad, som kom med denne nyheten under en av sine presentasjoner på Fensdagene.

REN jobber nå parallelt på flere fronter:

– Leting og kartlegging i Fensfeltet etter sjeldne jordarter (REE)
– Forsking og utviklingen av teknologi for gruvedrift (underjordisk gruve)
– Forsking og utvikling av teknologi for videreprosessering
– Finansiering
– Strategisk planlegging for etablering av gruvevirksomheten

Som Kanalens lesere vet, samarbeider selskapet allerede med Montanuniversität – altså «fjelluniversitet» – i Leoben (Østerrike), om utviklingen av en ny form for underjordisk gruvedrift. Der er poenget å tilbakefylle mest mulig av overskuddsmassen i gruva, både for å redusere deponibehovet og for å stabilisere grunnen.

Fensfeltet: Tre millioner til forskning på teknologi som skal øke renheten til 99 prosent

Gruvefabrikk i «miniatyr»

I tillegg forskes det på prosessteknologien, altså det som gjelder behandlingen av malmen etter at den er tatt ut av fjellet for å fremstille rene produkter. Denne teknologien må utvikles så å si fra bunnen av, og tilpasses den unike forekomsten på Fen.

Dette er også bakgrunnen for at REN må etablere et pilotanlegg i Nome for å teste ut metodene, og utvikle en modell for hvordan fullskala virksomheten skal fungere i fremtiden.

Pilotanlegget vil derfor være et forskingsanlegg der teknologien for å prosessere ressursene fra Fensfeltet blir utviklet og testet i «miniatyr». Det er likevel snakk om at pilotanlegget skal håndtere relativt store mengder masse i løpet av et år.

Det er foreløpig ikke kjent mange detaljer rundt selve anlegget, eksempelvis hva angår størrelse og antall ansatte. Men selskapet jobber nå sammen med kommunen for å se på mulige plasseringer.

Én av tre milepæler blir nådd i 2023 og 2024

Byggingen av pilotanlegget vil være en av de største enkeltstående industriinvesteringene i Nome på mange år. Til sammenligning innviet Ulefos Jernværk nylig en ny pussemaskin for 25 millioner kroner i et 200 kvadratmeter stort tilbygg på fabrikken.

Nyheten om at REN skal bygge et prosessanlegg i Nome, kommer på toppen av en rekke andre aktiviteter knyttet til Fensfeltets store forekomst av sjeldne jordarter.

REN startet denne uka sitt hittil siste boreprogram, der det skal hentes opp 10.000 meter kjerneprøver for analyse. Målet er å kunne dokumentere en såkalt «utledet ressurs» («inferred resource») i henhold til internasjonale bransjestandarder i løpet av 2024.

Dette regnes som den første av tre milepæler på veien fram til en endelig bekreftelse på om gruvedrift kan startes opp.

– Det viktige nå er å få på plass den første av milepælene, og der er selskapene på vei, har regiongeolog Sven Dahlgren uttalt til Kanalen.

Regiongeolog Sven Dahlgren sa.

Etter at en «utledet» ressurs er stadfestet, vil neste milepæl være en «indikert» og deretter en «bekreftet» ressurs. Og først da kan søknader om igangsettelse sendes inn.

Det andre selskapet som leter etter sjeldne jordarter på Fen, REE Minerals AS, vil trolig nå den første milepælen allerede i år. Det skjer på bakgrunn av et boreprogram i 2022, der det ble hentet opp 8000 meter prøver, til en pris på 20 millioner.

Alles øyne rettet mot Fensfeltet. Men når kan det egentlig skje noe?