Flere etater samarbeidet om storkontroll. Det resulterte i mange bøter