Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Arild Haugen selger sine aksjer i REE Minerals Holding AS. Her er han avbildet på Fen i en annen sammenheng.
Arild Haugen selger sine aksjer i REE Minerals Holding AS. Her er han avbildet på Fen i en annen sammenheng.

Nå kan du bli aksjeeier i Fensfeltet. – Et eventyr for de som blir med videre

To av eierne i selskapet REE Minerals Holding AS, har lagt 22.500 aksjer ut for salg. – Kjempemulighet for folk i lokalsamfunnet, sier én av selgerne.

Kjøper du hele aksjeposten vil du sitte på 1,23 prosent av hele selskapet.

Arild Haugen (70) fra Sandefjord har vært inne på eiersiden i REE Minerals de siste syv årene, og sier til Kanalen at han selger sin post for det han opprinnelig kjøpte den for.

Nemlig 100 kroner stykke.

Totalt gir det en prislapp på 2,5 millioner for alle aksjene som er lagt ut.

Ett av to markante selskaper

Men prisen kan stige hvis interessen er stor, sier Haugen.

Hvis det melder seg så mange at vi ikke har nok aksjer, blir det salg til høystbydende, sier han, og legger til:

– Kommer det noen og vil kjøpe 22 tusen aksjer i slengen, blir prisen 100 kroner per stykk.

Kanalen kjenner ikke navnet på den andre selgeren.

REE Minerals Holding AS er ett av to selskaper som konsentrerer seg om Fensfeltets forekomster av sjeldne jordarter (REE). Virksomheten sitter på rettigheter i sentrale deler av Fensfeltet, og startet sin leteaktivitet allerede i 2011. Ganske tidlig i løpet skaffet REE Minerals seg dessuten utvinningsrett.

Formelt har REE Minerals Holding AS dermed kommet lenger i prosessen fram mot en konsesjonssøknad, enn Rare Earths Norway AS (REN), som er det andre selskapet på Fen.

– Dette må være en kjempemulighet for folk i nærområdet til å bli med på noe som er veldig spennende, og dessuten få informasjon fra innsiden, sier Arild Haugen til Kanalen.

Han oppgir at det er behovet for kapital til andre næringsaktiviteter som ligger bak salget, samt at de to eierne er godt oppe i åra.

– Det har tatt mer tid å kartlegge Fensfeltet enn jeg først trodde, men dette kan bli et eventyr for de som blir med videre.

Tirsdag åpnes salen for tidenes møteplass om Fensfeltet

REE Minerals Holding AS må beskrives som et undersøkelsesselskap, som sitter på interessante rettigheter. Selskapets verdier er derfor primært knyttet til disse rettighetene og innsamlede data fra leteaktivitet i Fensfeltet.

De to selgerne setter som kriterium at det selges minimum 500 aksjer per handel. Det vil si at du minimum må ut med 50 tusen kroner for å få en fot innenfor i Fensfeltet.