Holla 10-årige skole

Nome-elever med i helt ny kartlegging av oppvekstsvilkår