Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

fasteaksjon konfirmanter 2023

Konfirmantene samlet inn rekordsum til Kirkens nødhjelp