Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Evighetsperspektiv: Beregninger avdelingsingeniør i teknisk etat, Per Varøy legger frem, viser at det det vil ta 140 år å bytte hele kommunens VA-anlegg. Likevel jobbes det hele tiden med utskiftninger. Her er Varøy avbildet på Romnes der det skal legges nye vann- og avløpsledninger til en kostnad på 10 millioner kroner.
Evighetsperspektiv: Beregninger avdelingsingeniør i teknisk etat, Per Varøy legger frem, viser at det det vil ta 140 år å bytte hele kommunens VA-anlegg. Likevel jobbes det hele tiden med utskiftninger. Her er Varøy avbildet på Romnes der det skal legges nye vann- og avløpsledninger til en kostnad på 10 millioner kroner.

30% lekker ut: Vil ta 140 år å bytte ut alle røra