Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Helse- og omsorgssjef Lillian Opedal
Helse- og omsorgssjef Lillian Opedal

Ser på enda en personalsak som gjelder brudd på taushetsplikten