Brøt taushetsplikten da han sendte bilder av bruker via sosiale medier