Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Slik så det ut da de endelige planene for Sirkustomta ble presentert i januar. Haugen som kan sees bak representantene fra kommune, lokalutvalg og Nome vgs. har vært regulert som kulturminne og bevaringsverdig gravhaug. Nå viser det seg at det trolig er rester av en låvebru. Fra venstre: Morten Oterkil (bygg-lærer Nome vgs.), rektor Arne Grave, avdelingsleder Eirik Jensen, Helge Strand, Elisabeth De Lunde, Frid Berge og bygg-lærer Trygve Nerhus.
Slik så det ut da de endelige planene for Sirkustomta ble presentert i januar. Haugen som kan sees bak representantene fra kommune, lokalutvalg og Nome vgs. har vært regulert som kulturminne og bevaringsverdig gravhaug. Nå viser det seg at det trolig er rester av en låvebru. Fra venstre: Morten Oterkil (bygg-lærer Nome vgs.), rektor Arne Grave, avdelingsleder Eirik Jensen, Helge Strand, Elisabeth De Lunde, Frid Berge og bygg-lærer Trygve Nerhus.

«Gravhaugen» er trolig rester av låvebru