Dropper viktige prosjekt for riksvei 36 – på grunn av lokal uenighet