Erstatningskrav hull i veien

Vårløsning på fylkesveiene: Hvem tar regninga hvis du skader bilen?