nome sjukeheim

Kan nyutdannede miste førsteretten til jobb i Nome?