Prøveboring på Fen 1000 meter (4)

Skal 14 kilometer ned i bakken i løpet av 2023. Må bore døgnet rundt