Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Øya Munken i Norsjø er delvis regulert til fritidsbebyggelse og delvis til friluftsområde. Det viser seg at minst én av hyttetomtene er plassert delvis på friluftsområdet.
Øya Munken i Norsjø er delvis regulert til fritidsbebyggelse og delvis til friluftsområde. Det viser seg at minst én av hyttetomtene er plassert delvis på friluftsområdet.

Fikk bygge hytte på friluftsområde. Nå skaper det klabb og babb