Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Flytende bru: Gangbrua fra Ajersiden til pølsedammens betongfundament, skal ifølge forslaget 
 fra Ajersida vel, flyte på Straumen.
Flytende bru: Gangbrua fra Ajersiden til pølsedammens betongfundament, skal ifølge forslaget fra Ajersida vel, flyte på Straumen.

Varsler innsigelse mot gangbrua-planen: – I strid med nasjonale kulturmiljøverdier