Guro Pettersen og John Arne Rinde i Nome eldreråd.
Guro Pettersen og John Arne Rinde i Nome eldreråd.

Ber om at forfallsdato tilpasses pensjonsutbetalingen