500 liter diesel også stjålet fra Søve i løpet av natta