Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

DETTE KLARER VI: Steinar Arntzen i telemarkskanalen FKF har
Daglig leder i Telemarkskanalens Steinar Arntzen.

Heller han malurt i begeret til gangbru-forkjemperne? – Ønsker ikke tiltak i freda område