Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

ULOVLIG: Grunnmuren som står igjen etter rivningen av det brannskadde bolighuset i Romnesveien, er 2,5 meter høy og gjør per i dag nytte som «fundament» for diverse kontainere og annet avfall. (Foto: Nome kommune)
ULOVLIG: Grunnmuren som står igjen etter rivningen av det brannskadde bolighuset i Romnesveien, er 2,5 meter høy og gjør per i dag nytte som «fundament» for diverse kontainere og annet avfall. (Foto: Nome kommune)

Krever øyeblikkelig sikring av grunnmur. Truer med dagbøter