Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Utsnitt av parken som viser hvor paviljongen skal plasseres. Den blir ikke som på denne tegningen. Yrkesskolen tar utgangspunkt i De Lundes skisser og vil konstruere en paviljong. I bakkant ses et lite amfi. Her vil baksiden kunne fungere som en liten akebakke om vinteren.
Utsnitt av parken som viser hvor paviljongen skal plasseres. Den blir ikke som på denne tegningen. Yrkesskolen tar utgangspunkt i De Lundes skisser og vil konstruere en paviljong. I bakkant ses et lite amfi. Her vil baksiden kunne fungere som en liten akebakke om vinteren.

Må søke dispensasjon fra «gravhaugen»