Eksempler på vindmøller, her fra på Nygårdsfjellet i Narvik.
Eksempler på vindmøller, her fra på Nygårdsfjellet i Narvik. FOTO: Simo Rasanen

Innlegg: MDG er kritiske til naturinngrep ved vindkraft