Hans Kristian Lahus
Hans Kristian Lahus

Slik ble valglista til SP seende ut etter nominasjonsmøtet