Vrangfoss kraftstasjon kraftverk (14)

Staten varsler mindre penge-trekk