Kjøp og salg av eiendom overdragelser

Kjøp og salg av bolig i Nome – januar