Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Formannskapet har sagt enstemmig ja til 60 flyktninger i 2023. FrPs Gry Anette Rekanes Amundsen stilte likevel flere kritiske spørsmål.
Formannskapet har sagt enstemmig ja til 60 flyktninger i 2023. FrPs Gry Anette Rekanes Amundsen stilte likevel flere kritiske spørsmål.

Sier ja til å bosette et høyt antall flyktninger. – Har vi kapasitet i NAV, legetjenesten og barnehagene?