Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret
Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret

Protesterer mot at staten tar alle kraftinntektene