Even Parkstad er en av flere lokale søkere.
Even Parkstad er en av flere lokale søkere.

20 kandidater kjemper om å bli idrettskonsulent. Se hele lista her