salting 2

Hvorfor saltes ikke fylkesveien? Her er svaret fra veieier