Skrev ut bøter for manglende bilbeltebruk i sentrum