Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Helse- og omsorgssjef Lillian Opedal.
Helse- og omsorgssjef Lillian Opedal.

Har stått uten kommuneoverlege i flere måneder. – Ikke et motiv om å spare penger

Nome kommune har vært uten kommuneoverlege siden før jul. Det er en situasjon som er uholdbar og som må løses, sier helse- og omsorgssjef Lillian Opedal.

Nome og Midt -Telemark samarbeider om ordningen med kommuneoverlege, og det er Midt-Telemark som har arbeidsgiveransvaret. Det er derfra et initiativ om å skaffe vikar må komme når det oppstår en situasjon med langtidsfravær – som nå.

Etter det Kanalen kjenner til ble det avholdt et møte mellom de to nabokommunene om saken før jul, og et nytt møte fredag sist uke.

Det har nå gått flere måneder uten at saken er løst.

Skal gi medisinskfaglige råd

Helsesjef i Nome, Lillian Opedal, sier til Kanalen at det foreligger en begrenset avtale med Notodden kommune, samt at det har vært en dialog med Skien kommune om bistand. Men ingen av avtalene er fullgode, og oppfyller ikke de krav og behov som blant annet stilles i lovverket.

Over det ganske land ble kommuneoverlegene kjendiser under koronapandemien, og vi fikk alle sammen et praktisk innblikk i hvilken samfunnsrolle som tilligger dette «embetet».

Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven er kommunelegen «medisinskfaglig rådgiver for kommunen».

Det å ta beslutninger, legge premisser og gi råd om smittevern og helseberedskap, er en sentral del av ansvaret. I tillegg kommer en rekke praktiske oppgaver, som strategiarbeid i legetjenesten og veiledning av turnusleger.

I Nome har blant annet arbeidet med en ny legeplan stoppet opp de siste månedene.

– Dette er en uholdbar situasjon som vi må ha en løsning på, sier Lillian Opedal. Hun understreker samtidig at de viktigste funksjonene til kommuneoverlegen så langt er løst på alternative måter, og at langtidsfraværet ikke rammer brukerne av helsetjenester i Nome.

Men mange oppgaver er altså satt i bero, og når fraværet har blitt så langvarig som nå, er heller ikke samarbeidet med andre kommuner godt nok.

Avviser motiv om å spare penger

I Midt-Telemark er det assisterende kommunedirektør Øystein Tveit som holder i saken.

Han sier til Kanalen at det jobbes med å få på plass en vikar. Ifølge Tveit er det sendt ut tre konkrete forespørsler. To av disse har sagt nei, mens den siste fortsatt kan være aktuell.

Kanalen har ikke fått svar på når disse forespørslene er sendt ut, men Tveit sier at det har skjedd både før og etter jul.

– Har det vært et motiv å spare lønnsmidler i denne saken, Tveit?

– Nei, det kan jeg avvise fullstendig. Penger har ikke vært et tema her.

– Har dere tatt tak i dette tidlig nok?

– Vi tok tak i dette da situasjonen tilsa det. Om det var tidlig nok får nesten andre vurdere.

Tveit understreker at det er krevende å finne noen med rett kompetanse som kan steppe inn på kort varsel. Det er et krav at kommuneoverlegen må være utdannet medisiner, helst med spesialisering.

– Jeg tror heller ikke vi kan forvente at en vikar blir en fullgod erstatter, men vi ønsker å finnen en midlertidig løsning som kan ta tak i dag-til-dag oppgavene. Jeg tror vi skal ha en løsning på plass innen kort tid, sier han.