Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Hvis dine avfallsdunker fryser fast til bakken er det ditt eget ansvar å løsne de slik at IATAs mannskap får tømt søppelet.
Hvis dine avfallsdunker fryser fast til bakken er det ditt eget ansvar å løsne de slik at IATAs mannskap får tømt søppelet.

Hvis disse fryser fast er det ditt ansvar