Pål Kleffelgård
Pål Kleffelgård

Mangedoblet utbetalingen: Se hvilke bedrifter som har fått lokal strømstøtte