Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Bodde i sentrum. Anne Marie «Tulla» Dalen (95) var 13 år da krigen i Norge brøt ut. Hun har bodd hele sitt liv på Bjervamoen i Lunde og husker godt krigsjulen, sammen med seks søsken.
Bodde i sentrum. Anne Marie «Tulla» Dalen (95) var 13 år da krigen i Norge brøt ut. Hun har bodd hele sitt liv på Bjervamoen i Lunde og husker godt krigsjulen, sammen med seks søsken.

«Tulla» (95) husker krigsjulen godt